Giải pháp quảng cáo trực tuyến đa kênh tập trung

Doanh nghiệp bạn đang cần Dịch vụ Marketing nào?
Hãy cho chúng tôi được biết.

Những dự án CAS Solution đang thực hiện

Một số “thắc mắc” khi sử dụng giải pháp quảng cáo đa kênh

Quy trình thực hiện dịch vụ của CAS như thế nào ?
 1. Tiếp nhận thông tin KH
 2. Nghiên cứu thị trường
 3. Xây dựng kế hoạch Marketing
 4. Pitching kế hoạch Marketing
 5. Thanh toán & ký kết hợp đồng
 6. Triển khai, báo cáo, tối ưu
Cam kết của quảng cáo là gì ?

CAS có các bộ chỉ số cam kết như sau
– Tỷ lệ hiển thị: CPM
– Tỷ lệ nhấp: CTR
– Tỷ lệ chuyển đổi
– Lead chất lượng (khách hàng tiềm năng)
Tổng thể hướng đến một chiến dịch quảng cáo đảm bảo KPI và thắng lợi về doanh số

Khách hàng sẽ nhận được sự chăm sóc như thế nào ?

– Kênh lưu trữ dữ liệu và các thông tin quan trọng: Email, google driver
– Kênh tương tác thảo luận: zalo chat
– Nền tảng lập kế hoạch: Trang tính, excel
– Nền tảng báo cáo: google data studio
– Hỗ trợ phản hồi thông tin liên tục trong giờ hành chính
– Ngoài giờ hành chính sẽ tiếp nhận thông tin, việc gấp vẫn sẽ được xử lý ngay

Phí dịch vụ tính như thế nào ?

CAS sẽ tính phí quản lý tài khoản dựa trên % ngân sách chạy.

Giai đoạn 1: test ngân sách nhỏ, kéo dài từ 15 – 20 ngày (20%/ ngân sách chạy).
Giai đoạn 2: ổn định và tối ưu (15% / ngân sách chạy).
Giai đoạn 3: Scale, đẩy mạnh ngân sách (8% – 12% ngân sách chạy)

Tùy từng ngân sách và ngành nghề cụ thể chúng tôi sẽ có báo giá riêng và cụ thể

Hãy kết nối với chúng tôi

Một số “thắc mắc” khi sử dụng dịch vụ chăm sóc website

Quy trình thực hiện dịch vụ của CAS như thế nào ?
 1. Tiếp nhận thông tin KH
 2. Nghiên cứu thị trường
 3. Xây dựng kế hoạch Marketing
 4. Pitching kế hoạch Marketing
 5. Thanh toán & ký kết hợp đồng
 6. Triển khai, báo cáo, tối ưu
Cam kết của quảng cáo là gì ?

CAS có các bộ chỉ số cam kết như sau
– Tỷ lệ hiển thị: CPM
– Tỷ lệ nhấp: CTR
– Tỷ lệ chuyển đổi
– Lead chất lượng (khách hàng tiềm năng)
Tổng thể hướng đến một chiến dịch quảng cáo đảm bảo KPI và thắng lợi về doanh số

Khách hàng sẽ nhận được sự chăm sóc như thế nào ?

– Kênh lưu trữ dữ liệu và các thông tin quan trọng: Email, google driver
– Kênh tương tác thảo luận: zalo chat
– Nền tảng lập kế hoạch: Trang tính, excel
– Nền tảng báo cáo: google data studio
– Hỗ trợ phản hồi thông tin liên tục trong giờ hành chính
– Ngoài giờ hành chính sẽ tiếp nhận thông tin, việc gấp vẫn sẽ được xử lý ngay

Phí dịch vụ tính như thế nào ?

CAS sẽ tính phí quản lý tài khoản dựa trên % ngân sách chạy.

Giai đoạn 1: test ngân sách nhỏ, kéo dài từ 15 – 20 ngày (20%/ ngân sách chạy).
Giai đoạn 2: ổn định và tối ưu (15% / ngân sách chạy).
Giai đoạn 3: Scale, đẩy mạnh ngân sách (8% – 12% ngân sách chạy)

Tùy từng ngân sách và ngành nghề cụ thể chúng tôi sẽ có báo giá riêng và cụ thể

Hãy kết nối với chúng tôi